Mis Frank Martin

 

Haarlem Voices zingt Martins zeer persoonlijke Mis

 

Haarlem Voices

Veertig jaar lang liet Frank Martin zijn Mis voor dubbelkoor in de kast liggen. Te persoonlijk om uit te voeren, vond de diepgelovige Zwitserse componist.: “Ik beschouwde haar als een zaak tussen mij en God.” In 1963 liet hij het stuk alsnog de wereld ingaan. Daarna groeide het snel uit tot een van de klassiekers van het 20ste-eeuwse koorrepertoire.
Martins bezieling klinkt door in elke noot van het ritmisch en harmonisch rijke werk.  
Ingehouden jubel en indringende smeekbedes, troostende akkoorden en spannende samenklanken, veelstemmige weefsels en eendrachtige samenzang wisselen elkaar af.
De lange melodielijnen waarmee het Kyrie opent herinneren aan het Gregoriaans.
Aan het begin van het Gloria breken klankopstapelingen open in een stralende klank. Zacht en lieflijk klinkt de blijdschap over de wederopstanding van Christus in het Credo. 
Het Sanctus bouwt op naar een krachtig Hosanna. En aan het slot van het prachtige Agnus Dei ontmoeten de twee koren elkaar in ontroerende samenzang.
Het stuk stond dan ook al heel lang op het verlanglijstje van Haarlems Voices. Komend weekend is het zover. Voor de gelegenheid is het  zestienkoppige kamerkoor versterkt met drie gastzangers. Behalve de Mis van Martin zingt Haarlem Voices delen uit ‘Huit chansons’ van Francis Poulenc en ‘Due composizioni corali’ van de 20ste-eeuwse Italiaanse componist Ildebrando Pizzetti.

Haarlem Voices o.l.v. Sarah Barrett met werken van Frank Martin, Francis Poulenc en Ildebrando Pizzetti, op zondag 9 oktober om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk in Haarlem.


Selva morale e spirituale

 

Projectkoor 023 vertoeft in Monteverdi’s muzikale woud

Monteverdi

Dertig jaar lang was Claudio Monteverdi kapelmeester van de San Marco in Venetië. Na jaren van neergang bracht hij de muzikale luister terug in de belangrijkste kerk van de stad. Hij huurde zeer getalenteerde musici en zangers in, ging op zoek naar nieuw repertoire en voorzag het koor natuurlijk van eigen nieuwe composities. De diensten in de San Marco moeten een ware belevenis zijn geweest. In 1620 raakte de Nederlandse homo universalis Constantijn Huygens in ieder geval in vervoering van Monteverdi’s vespermuziek. In een brief jubelt hij over de klinkende instrumenten en de prachtige stemmen “die mij buiten mezelf brachten van verrukking.”
De componist bracht, die in de voorafgaande decennia de hertog van Mantua had gediend, bracht de wereldlijke muziek de kerk binnen. Opera-aria’s veranderde hij waar nodig in Maria-liederen. De expressieve kracht van zijn madrigalen sijpelt binnen in zijn verklanking van religieuze teksten. Zijn concertante stijl, met rijke instrumentale ondersteuning, lijkt de pracht van het kerkgebouw te weerspiegelen.
Veel van de muziek die Monteverdi in die dertig jaar voor de San Marco schreef, ging verloren. Maar gelukkig publiceerde de componist in 1641, twee jaar voor zijn dood, een ruimhartige bloemlezing van zijn religieuze muziek, een ultiem bewijs van zijn kunnen.
De lijvige bundel vol motetten, madrigalen, misdelen, hymnen en psalmen kreeg de poëtische naam ‘Selva morale e spirituale’, of ‘Moreel en spiritueel bos’. 
Projectkoor 023 onder leiding van dirigent Felix van den Hombergh vertoeft komend weekend samen met leden van het barokorkest Concerto d’Amsterdam in dit klinkende woud. Twee violen, een cello en een violone, orgel en theorbe, een dulciaan (een voorloper van de fagot) en liefst vier trombones voorzien de zangstemmen van instrumentale luister. Ze zullen stilstaan bij de mooiste bomen van het  bos.

Projectkoor 023 en Concerto d’Amsterdam o.l.v. Felix van den Hombergh met delen uit ‘Selva morale e spirituale’ van Monteverdi, op zaterdag 8 en zondag 9 oktober om resp. 20.30 uur en 15.30 uur in de Adelbertuskerk in Haarlem.

 


Hasse

 Vooruitblik 

Hasse weer even uit de schaduw van Bach

Doorgaans wijdt het Haarlems Bach Ensemble zich aan de muziek van zijn naamgever Johann Sebastian Bach. Maar zo af en toen maakt het gezelschap een uitstapje naar tijdgenoten, voorlopers of navolgers. Zo staat aanstaande zaterdag onder andere de Mis in d van Johann Adolf Hasse (1699-1783) op het programma. Vandaag de dag is de muziek van Hasse niet zo vaak meer te horen maar ooit stond Bach in zijn schaduw.
Samen met zijn vrouw, stersopraan Faustina Bordoni, vormde Hasse een echt ‘celebrity couple’. Zij was de best betaalde zangeres van Europa en trad op in de grote operatheaters van Europa. Hij gold als dé componist van de Italiaanse opera seria. Meer dan 60 schreef hij er. Tijdgenoten noemde hem “de meest natuurlijke, elegante en intelligente componist van vocale muziek” en zelfs “de vader van de muziek”. In Napels adoreerde men zijn stukken, in Wenen was hij een graag geziene gast en in Dresden, waar hij ruim dertig jaar lang kapelmeester was, heerste hij over de Hofopera. 
Daarnaast vond Hasse tijd om een grote hoeveelheid religieuze werken te componeren. Bediende Bach met zijn passionen en cantates de Lutherse Kerk,  Hasse bekeerde zich na zijn vertrek naar Italië tot het Katholieke geloof. Hij schreef vele motetten, oratoria en andere kerkmuziek voor de weesmeisjes van het ‘Ospedale degli Incurabili’ in Venetië. Toen de nieuwe Katholieke Hofkirche van Dresden in 1751 officieel werd ingewijd lag het voor de hand dat Hasse daarvoor de muziek schreef. Het resultaat is de feestelijke Mis in d. Naar men zegt was het een van de laatste keren dat zijn vrouw haar zoetgevooisde stem liet horen.

Haarlems Bach Ensemble o.l.v. Mark Lippe met werken van Hasse en Buxtehude, op zaterdag 1 oktober om 17.00 uur in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem.


Fijn weemoedig concert

 

Weemoedig concert

‘Puisque tout passe’ verkeert in avondstemming. Met een 'Fijn weemoedig concert' presenteert het Haarlemse kamerkoor aanstaande zondag de resultaten van de zomerzangweek die het afgelopen augustus organiseerde. De eigen leden maar ook belangstellenden van buiten werkten onder leiding van dirigent René Nieuwint een week lang aan een programma met liederen over het einde van de dag. De uitgekozen stukken roepen de weemoedige sfeer op van de avond of tonen de tot rust komende natuur aan het begin van de nacht. Afscheid hangt in de lucht maar ook de hoop op een nieuw begin. ‘Abendständchen’ van Brahms staat op het menu maar ook ‘Sleep’ van Eric Whitacre, Elgars ‘Evening scene’ maar ook Barbers ‘Sure on this shining night’.
Zingt het koor doorgaans vooral muziek uit de 20ste en de 21ste eeuw dit keer is het repertoire breder. Het oudste stuk op het programma (Dowlands ‘Lamentatio Henrici Noel’) stamt uit 1596, het nieuwste (‘Make peace’ van David Lang) uit 2016. Tussendoor komen naast Brahms, Elgar en Barber ook  Hugo Distler en Carol Barnett aan bod.

Puisque tout passe o.l.v. René Nieuwint m.m.v. Piet Hulsbos (piano) met 'Een fijn weemoedig concert'. Op zondag 18 september in de Waalse Kerk in Haarlem. Aanvang: 15.30 uur.
Voor meer informatie zie: www.puisquetoutpasse.nl

Zomerzangweek

 

Zomerzangweek in avondstemming

‘Puisque tout passe’ verkeert komende week in avondstemming. Het Haarlemse kamerkoor organiseert voor de twee keer een zomerzangweek voor de eigen leden maar ook voor andere belangstellenden. Dit keer staan er liederen op het programma die gaan over het einde van de dag. Ze roepen de weemoedige sfeer op van de avond of tonen de tot rust komende natuur aan het begin van de nacht. Afscheid hangt in de lucht maar ook de hoop op een nieuw begin.
Twee middagen, twee avonden en een zaterdagochtend wordt er onder leiding van dirigent René Nieuwint gewerkt aan een afwisselend repertoire. ‘Abendständchen’ van Brahms staat op het menu maar ook ‘Sleep’ van Eric Whitacre, Elgars ‘Evening scene’ maar ook Barbers ‘Sure on this shining night’. Een zanger van het Nederlands Kamerkoor geeft een workshop en pianist Piet Hulsbos zorgt een aantal keer voor instrumentale ondersteuning.
Zingt het koor doorgaans vooral muziek uit de 20ste en de 21ste eeuw, tijdens de zomerzangweek is het repertoire breder. Het oudste stuk op het programma (Dowlands ‘Lamentatio Henrici Noel’) stamt uit 1596, het nieuwste (‘Make peace’ van David Lang) uit 2016. Tussendoor komen Brahms en Elgar, Hugo Distler en Carol Barnett aan bod.
De stukken op het programma worden (deels) uitgevoerd tijdens het Korenlint op 10 september en tijdens een concert in de Waalse Kerk op zondag 18 september.

Voor meer informatie zie: www.puisquetoutpasse.nl


Klinkend Haarlem - webkrant voor klassieke muziek in en om Haarlem