Beethovens Keizersconcert

 

Beethovens Vijfde pianoconcert: niet keizerlijk wel aristocratisch

Beethoven

Ludwig van Beethoven had het niet zo op met kronen en scepters. Toen Napoleon zich tot keizer liet uitroepen, verscheurde de componist woedend het voorblad van de oorspronkelijk aan hem opgedragen Derde symfonie. De titel ‘Keizersconcert’ kwam dan ook beslist niet uit de koker van de componist zelf. Maar vooruit, een aristocratische tintje heeft zijn Vijfde pianoconcert wel. Beethoven droeg het op aan de jongste broer van de Oostenrijkse keizer, Rudolph. De pas 21-jarige aartshertog was Beethovens piano- en later ook compositie-leerling. Samen met twee andere edellieden behield Rudolph de componist met een jaargeld en de titel van keizerlijke kapelmeester voor de stad Wenen. Ook muzikaal heeft het Vijfde pianoconcert een keizerlijke uitstraling. Voor het laatste soloconcert dat hij zou componeren, trok Beethoven nog één keer alles uit de kast. Het stuk heeft een symfonische allure meegekregen. Alleen het eerste deel al duurt twintig minuten. Vanaf het begin speelt het orkest op volle sterkte, met koperblazers en slagwerk. Alle dynamische gradaties en alle kleurnuances worden verkend. Speelse virtuositeit en abstract vormbesef komen samen. In de rij pianoconcerten neemt het stuk een bijzondere plaats in. Door zijn toenemende doofheid kon Beethoven, die in Wenen vooral ook als pianist naam had gemaakt, het werk niet meer zelf in première brengen. Preciezer dan ooit noteerde de componist zijn bedoelingen. En de cadens, waarin de solist tot dan toe zijn eigen kunnen mocht tonen, ontbreekt. Met zijn Vijfde pianoconcert nam Beethoven afscheid van de heroïsche stijl met zijn strijdlustige ritmes en heldhaftige thema’s. Tijdens het voltooien van het stuk in het voorjaar van 1809 werd de componist hard geconfronteerd met de keerzijde van de heroïek. Napoleons troepen namen voor de tweede keer bezit van Wenen. Beethoven noteerde: “Wat een woestenij, wat een chaos heerst er hier. Niets dan tromgeroffel, kanongebulder en allerhande menselijk leed.”

Nicolas van Poucke (piano) en het Heemsteeds Philharmonisch Orkest o.l.v. Dick Verhoef met het Vijfde pianoconcert van Beethoven en werken van Bellini, Sibelius, Saint-Saëns en Tsjaikovski, op zondag 7 mei in PHIL in Haarlem. Aanvang: 15:00 uur.

Related Articles

Matthaus COV Haarlem

Spaghetteria Rusticana

Doulce Memoire

Klinkend Haarlem - webkrant voor klassieke muziek in en om Haarlem